Rybníků, které byly v regionu postupně zakládány, zde není mnoho. Přesto jsou místem výskytu mnoha druhů vodních rostlin. Na vodní hladině nalezneme jednak druhy plovoucí nezakořeněné, např. okřehek menší, jednak druhy plovoucí zakořeněné, např. rdesno obojživelné. Druhově pestrá jsou pobřežní společenstva, která místy tvoří rákos obecný, zblochan vodní, ostřice štíhlá, orobinec širolistý, vzácněji orobinec úzkolistý a mnohé další. Vodní toky jsou lemovány břehovými porosty, které jsou složené hlavně z vrb a olší, mající často charakter křovin.
Zpět


© 2007 Jules