Na území se vyskytuje celá řada vzácných živočichů, především bezobratlých. Zjištěny byly vzácné druhy pavouků, denních i nočních motýlů a jiného hmyzu. V řece jsou vedle běžných druhů ryb i vzácné druhy, jako jsou ouklejka pruhovaná a mřenka mramorovaná. Z obojživelníků tu žijí čolek horský, čolek obecný a nebo rosnička obecná, z plazů např. užovka hladká, užovka obojková a ještěrka živorodá. Ptačí fauna je dosti bohatá a tvoří ji vedle obecně rozšířených druhů i méně hojné druhy, jako například ledňáček říční a skorec vodní. Z méně častých savců tu lze vzácně spatřit vydru říční nebo plšíka lískového.
Zpět


© 2007 Jules