JALOVEC
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Rok vyhlášení: 1990
Výměra: 5,08 ha
Katastrální území: Brtnický Číchov

Území sestává ze dvou navzájem nepropojených segmentů přirozené podhorské suché pastviny s druhově bohatou vegetací. Je to jednak příkrá travnatá stráň s lyžařskou sjezdovkou a jednak menší zalesněná enkláva při okraji lesa asi 100 m severně od sjezdovky. Na lokalitě je významná především bohatá recentní populace kriticky ohroženého hořečku mnohotvárného českého.

Z dalších ohrožených a vzácných druhů tu rostou hořeček nahořklý, hořec brvitý, prvosenka jarní a v okolí sjezdovky jalovec obecný. Z běžnějších druhů jsou to např. bedrník obecný, čičorka pestrá, divizna malokvětá, hadinec obecný, hvozdík kropenatý, smolnička obecná, smilka tuhá, světlík lékařský a mnohé další.
Na daném území žije ještěrka obecná i ještěrka živorodá. Bohatá je zde především entomofauna s četnými druhy motýlů, brouků, mravenců, pavouků, aj.
Zpět


© 2007 Jules