KAMENNÝ VRCH
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Rok vyhlášení: 1986
Výměra: 2,63 ha
Katastrální území: Heraltice

Předmětem ochrany je zachovalý zbytek přirozených podhorských luk a pastvin, místy s náletem smrku, kde na několika místech roste kriticky ohrožený hořeček mnohotvárný český. Lokalita se nachází v úvalovitém údolí pramenné části Okříšského potoka 1,3 km severně od Heraltic.

Kromě hořečku tu z ohrožených druhů najdeme ještě vemeník dvoulistý. Z ostatních běžnějších druhů tu rostou např. bedrník obecný, čičorka pestrá, hvozdík kropenatý, jestřábník chlupáček, kostřava červená, kostřava ovčí, kručinka barvířská, smilka tuhá, vítod obecný, mateřídouška vejčitá, pupava bezlodyžná,aj.
Zpět


© 2007 Jules