NA KOPANINÁCH
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Rok vyhlášení: 1985
Výměra: 1,27 ha
Katastrální území: Radonín

Lokalitu tvoří zbytek vrchovinné opuštěné pastviny a kosené louky s menšími porosty náletu smrku a břízy na severním svahu na jihozápadním okraji obce Radonín. Je to významná recentní lokalita kriticky ohrožené rostliny hořečku mnohotvárného českého.

Vegetaci tvoří druhy krátkostébelných pastvin a smilkových luk. Z ohrožených druhů tu rostou hruštička prostřední, kociánek dvoudomý a vemeník dvoulistý. Z běžných rostlinných druhů se zde vyskytují bedrník obecný, borůvka černá, čičorka pestrá, devaterník velkokvětý, hadí mord nízký, hvozdík kropenatý, třezalka skvrnitá, vřes obecný a mnohé další.
Zpět


© 2007 Jules