Xerotermní (suché a teplomilné) porosty se vyskytují na otevřených, výslunných a ponejvíce k jihu exponovaných svazích. Jejich rostlinná společenstva jsou většinou druhově velmi pestrá. Převládají v nich více či méně teplomilné a suchomilné druhy bylin a trav, jako např. kostřava ovčí, smilka tuhá, mochna jarní, mateřídouška vejčitá, jestřábník chlupáček, jahodník obecný, jahodník trávnice, smolnička obecná, svízel nízký a chráněný vemeník dvoulistý. Tyto porosty jsou místy doprovázené roztroušenými křovinami jalovců, růží, hlohů a trnek. Bývaly v minulosti obvykle využívány k pastvě dobytka.
Zpět


© 2007 Jules